theo cháu hiểu lập bàn thờ phật để tu tâm dưỡng tĩnh, làm những việc thiện, giúp người..