Quy định Từ Khí Công Đến Tâm Linh

1. Diễn đàn này là một trường học, không phải là một sân chơi. Mọi người tham gia vào diễn đàn cần phải có thái độ nghiêm túc, biết tôn trọng bản thân mình và tôn trọng những người khác.

2. Tất cả mọi nội dung đăng trên diễn đàn này không được phép làm tổn hại tới lợi ích của dân tộc và của cộng đồng, không được phép làm tổn hại tới sự phát triển ổn định của đất nước, không ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

3. Không phổ biến trao đổi những nội dung ngoài mục đích của diễn đàn như đã nêu. Không phổ biến, trao đổi những nội dung vi phạm luật hiện hành.

4. Trình bày quan điểm rõ ràng mạch lạc, sử dụng văn phong trong sáng dễ hiểu có tính xây dựng, không dùng từ ngữ khoa trương, đặc biệt không dùng "ngôn ngữ chợ búa".

5. Khuyến khích những bài viết mà người viết đã thực hành để có được những thông tin xác thực, có hiệu quả trong ứng dụng. Tránh trích dẫn quá nhiều...

6. Nội dung bài viết nào không tuân thủ đúng những quy định trên sẽ bị BQT loại ngay ra khỏi diễn đàn.