Diễn đàn: TRAO ĐỔI VÀ GIẢI ĐÁP

Nơi trao đổi kiến thức để rút kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau.

Các tiểu mục Threads / Posts  Bài viết cuối

 1. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 36
  • Bài viết: 230
 2. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 11
  • Bài viết: 221
 3. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 67
  • Bài viết: 290
 4. . - Trong khi người ta đang nói khoa học phát triển đến đỉnh cao nhưng thầy trò lại dẫn nhau đến đây, ta rất xúc động. Ta sẽ dốc hết tâm huyết để dạy bảo nhưng thầy trò cũng phải hết lòng đừng hời hợt. Ta rất thương các con vì đã biết đi con đường của ta vì con đường ấy mới chỉ có ta biết ta. Phải khắc phục khó khăn mà cứu độ chúng sinh, nếu làm được như thế thì vẫn chữa được cho mọi người. Các con nên nhớ việc mình làm mình cứ làm, cứ làm như thế sẽ có ích nhiều cho xã hội, giúp đỡ được nhiều cho chúng sinh đó cũng là cầu mong của ta cho đến mãi sau này. Giúp đỡ được cho chúng sinh giảm đau đớn vì bệnh tật, làm được như thế là cả ta và các con đều toại nguyện. Không phải âm thầm như thế này mãi đâu, sau này có nhiều cái chúng ta sẽ thay thế được cho cái mà người ta bảo là khoa học hiện nay. / Lời dạy của Cụ Trưởng Cần /

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 595
  • Bài viết: 1,159
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 20
   • Bài viết: 51
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 13
   • Bài viết: 25
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 11
   • Bài viết: 32
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 7
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 84
   • Bài viết: 176
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 51
   • Bài viết: 84
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 44
   • Bài viết: 110
  8. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 270
   • Bài viết: 475
 5. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 26
  • Bài viết: 94
 6. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 16
  • Bài viết: 47
 7. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 32
  • Bài viết: 94
 8. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 548
  • Bài viết: 1,258
 9. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 192
  • Bài viết: 492
 10. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 70
  • Bài viết: 114
 11. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 31
  • Bài viết: 102
 12. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 822
  • Bài viết: 2,320