PDA

View Full Version : Kiến Thức Cơ Bản 1. Khí Công & Khoa Học
 2. Khí Công Tâm Linh
 3. Phương Pháp Cơ Bản Của Khí Công-tâm Linh
 4. Tạng Phủ Và Các Chức Năng Của Tạng Phủ
 5. Huyệt đạo quan trọng
 6. HỆ THỐNG KINH LẠC và HUYỆT ĐẠO
 7. Luân xa và tầm quan trọng của luân xa
 8. Cơ thể học
 9. Kiến Thức Cơ Bản - Khí công - Tâm Linh
 10. Sổ Tay HỌC TẬP
 11. Vận dụng những quan điểm và học thuyết triết học cổ phương Đông trong tập luyện khí công.
 12. Hình ảnh giải phẫu học cơ thể
 13. Cấu tạo dạ dày
 14. Một Số KHÁI NIỆM VỀ KHÍ
 15. File tổng hợp Kiến Thức Cơ Bản
 16. Tìm hiều về tạng thận
 17. 12 kinh mạch chính và video mô tả đường vận hành
 18. Bảng Tổng Hợp Đặc Điểm Của Các Tạng