PDA

View Full Version : Hiện tượng : Duyên tiền kiếp 1. Nguyệt Quang Tử và vấn đề duyên âm
 2. Câu chuyện về việc "Cắt duyên âm" của thỏngọc SG
 3. Con kính mong thầy giúp con...
 4. Con có thắc mắc ạ!!!
 5. Cảm ơn Thầy đã giúp chúng con
 6. Xin giúp cách trục vong trong người
 7. Xin một lời khuyên
 8. Duyên của Vũ Hiên sau Cắt Duyên Âm
 9. Chia sẻ về niềm vui được Thầy cắt duyên âm
 10. Cắt duyên âm, đón duyên dương.
 11. Ngẫm nghĩ về duyên âm - duyên dương...
 12. Kết quả Tập luyện bài TKKT
 13. được Thầy cắt duyên âm
 14. Duyên âm
 15. Kính mong Thầy giúp con
 16. Được Thầy cắt duyên âm và chữa bệnh
 17. Duyên âm - Tình trần!
 18. KCTL và Duyên âm của tôi.
 19. Có con với người âm là thật hay giả?????
 20. Ân duyên của tôi!
 21. Cắt duyên âm - cần phải đủ duyên & phúc!
 22. Một mối tình xưa! ?
 23. Nối duyên dương
 24. Được Thầy cắt duyên âm
 25. Duyên âm! & Vong nhập!
 26. Giấc mơ cắt duyên âm