PDA

View Full Version : Bài luyện khí công dưỡng sinh tự chữa bệnh 1. 1/ Bài luyện thứ nhất:THANH KHÍ KHAI TÂM
 2. 9/:Bài thứ chín: Cắt lớp chữa bệnh
 3. 2/ Bài luyện thứ hai: LUYỆN TÂM
 4. 3/ Bài luyện thứ ba: LUYỆN TRÍ
 5. 10/ Bài luyện thứ mười: LỬA THIÊNG TRẬN PHÁP
 6. Thông báo
 7. 4/ Bài luyện thứ tư: LUYỆN PHẾ
 8. 5/ Bài luyện thứ năm : LUYỆN GAN
 9. 7/ Bài luyện thứ bảy : LUYỆN THẬN
 10. 8/ Bài luyện thứ tám : LUYỆN CỐT
 11. 6/ Bài luyện thứ sáu : LUYỆN TỲ